Projekty gospodarcze

Znalezione projekty: 171

Kolekcja PROJEKTY GOSPODARCZE to obszerny zestaw obiektów typowych dla działalności rolniczej jak również dla gospodarstw agroturystycznych. Nasze biuro architektoniczne przygotowało dla swoich Klientów projekty stajni, obór, stodół, chlewni, tuczarni i wielu innych obiektów, które doskonale spełnią swoje funkcje w rolnictwie: przy uprawach roślin, chowie bydła czy trzody chlewnej.

Budynki gospodarcze nie fascynują zapewne designerów, nie zdobywają prestiżowych nagród, architekci stosunkowo rzadko fotografują się na ich tle. Nie zdobywają też fortuny na ich wznoszeniu dostawcy materiałów budowlanych: nie ma mowy o stali szlachetnej, betonach architektonicznych i dekoracyjnych, egzotycznym drewnie, miedzi: sama solidność i rzeczowość, beton, cegła, dachówka i wykalkulowany budżet. A jednocześnie budynków gospodarczych w Polsce stoi kto wie, czy nie więcej niż mieszkalnych (dokładna liczba jest trudna do skalkulowania, w przypadku mniejszych bowiem nie istnieje potrzeba zgłaszania ich do nadzoru budowlanego). Więcej: budynkami takimi stoi nie tylko przemysł, branże przetwórcze i spożywcze, ale i domy jednorodzinne: trudno znaleźć taki, na którego zapleczu nie znajduje się komórka, garaż, schowek.

Warto bowiem pamiętać, że „budynek gospodarczy” od altany czy stawianego na czas budowy blaszanego garażu różni konkret: według prawa budowlanego dom taki musi mieć trwały fundament, posadowienie, trwałe ściany i dach – innymi słowy, być dokładnie zlokalizowany w przestrzeni. Ten konkret sprawia też, że lektura planów i kosztorysów budynków gospodarczych może być korzystna nawet dla tych inwestorów wznoszących domy jednorodzinne, którzy nie planują organizowania bardzo rozbudowanego zaplecza, bądź wznoszą np. dom z garażem i podpiwniczeniem: zapoznanie się z propozycją rozwiązania czysto funkcjonalnego, pozbawionego ozdobników, a zarazem posiadającego wszystkie elementy, składające się na budynek w stanie surowym pozwala należycie ocenić kosztorys własnego domu, dostrzec w nim ewentualne przeszacowania lub wydatki najzwyczajniej w świecie zbędne.

W zakładce „projekty gospodarcze” łączymy trzy rodzaje rozwiązań dla trzech typów gospodarstw. Po pierwsze, są to budynki najściślej związane z gospodarką typu farmerskiego lub rozbudowaną formułą rekreacyjno-agroturystyczną: stajnie (boksowe i wolnostanowiskowe), obory, stodoły, brojlernie i owczarnie. Nie mogłyby one, podobnie jak większość małych przedsiębiorstw, funkcjonować bez rozbudowanego zaplecza magazynowego: surowce, półprodukty, pasze, produkty końcowe muszą mieć zapewnione odpowiednie miejsce do składowania. Wreszcie – cała strefa rozwiązań pośrednich, którymi stoją rozbudowane rodziny i gospodarstwa wieloosobowe: budynki gospodarcze zapewniające możliwość noclegu, czasowego zamieszkania, bodaj – szatni.

Polska prowincja przez lata stała chatkami i szopami skleconymi z poczerniałych desek, wykrzywionymi ze starości. Czas pokazać, że jasne elewacje, staranne wykończenie i nasłonecznione wnętrza nie są zarezerwowane dla marmurowych willi.