Zawartość projektu architektoniczno-budowlanego

Projekt architektoniczno-budowlany opracowany jest w zakresie umożliwiającym, po dostosowaniu do działki i adaptacji, uzyskanie pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia.

Zawiera:

  • rzuty poszczególnych kondygnacji z wymiarowaniem oraz zestawieniem powierzchni pomieszczeń
  • przekroje przez budynek z podaniem warstw przegród budowlanych oraz charakterystycznych poziomów w budynku
  • elewacje budynku z wszystkich stron
  • rzut więźby dachowej z podaniem przekrojów elementów konstrukcji dachu
  • rzut połaci dachowych
  • zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej
  • opis techniczny zawierający m.in: opis funkcji budynku, formy architektonicznej, charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, opis wyposażenia instalacyjnego itp

Całość opracowania projektu architektoniczno-budowlanego zgodna z wymogami przewidzianymi dla gotowych projektów powtarzalnych.