najczęściej zadawane pytania

 • Chcę dokonać adaptacji poddasza w istniejącym budynku. Musze nieco podnieść kąt nachylenia dachu. Czy potrzebuję na to projekt oraz pozwolenie ?
  Ponieważ naruszana jest element konstrukcyjny budynku (dach) należy zarówno wykonać projekt budowlany jak i uzyskać pozwolenie na przebudowę. Nie trzeba uzyskiwać pozwolenia na roboty budowlane elementów niekonstrukcyjnych w budynku.
 • Chce wybudować budynek w którym ma się mieścić stolarnia. Czy są jakieś specjalne przepisy odnośnie tego typu budynków?
  Do podstawowych wymogów należy zaliczyć: - wysokość hali produkcyjnej min 3,3 m (warunki szkodliwe dla zdrowia) - konieczność zamontowania wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej - zapewnienie odciągów wiórów przy maszynach - odpowiednie doświetlenie pomieszczeń światłem dziennym - na jednego pracownika powinno przypadać minimum 2 m2 wolnej powierzchni podłogi i 13 m3 wolnej objętości pomieszczenia - nie powinny być urządzane w piwnicach lub na strychach budynków - szerokość drzwi nie powinna być mniejsza od 1,2 m, a wysokość od 2 m; drzwi wewnętrzne powinny się otwierać w kierunku wyjść ogólnych, a drzwi wyjść ogólnych na zewnątrz - pomieszczenia stolarni ze względu na wydzielanie się szkodliwych zanieczyszczeń (pyłu drzewnego, oparów kleju i lakieru) powinny być oddzielone możliwie szczelnie od innych pomieszczeń - powinny być zapewnione odpowiednie warunki ewakuacji w razie pożaru lub wybuchu - powinien być zapewniony odpowiedni sprzęt gaśniczy - tj. gaśnice proszkowe, płynowe lub pianowe - powinna być zapewniona temperatura 18°.
 • Chcę wybudować osiem takich samych domków jednorodzinnych. Czy mogę skorzystać z jednego projektu ?
  Zgodnie z Prawem Budowlanym każdy budynek potrzebuje osobnego projektu budowlanego a zatem należy zakupić osiem projektów po cztery egzemplarze w każdym. Surowo zabronione jest kserowanie projektu w celu jego wykorzystania do pozwolenia na budowę. Każdy egzemplarz projektu składany do Starostwa powinien być opieczętowany oryginalnymi pieczątkami biura projektowego.
 • Co jest wliczone w: powierzchnię użytkową, powierzchnię zabudowy, kubaturę?
  Powierzchnia użytkowa: jest to suma powierzchni wszystkich pomieszczeń służących do zaspokojenia potrzeb związanych bezpośrednio z przeznaczeniem domu. Na kartach katalogów oraz na stronie internetowej podawana powierzchnia użytkowa jest sumą powierzchni wszystkich pomieszczeń. Powierzchnia poddasza liczona jest: dla wysokości > 220 cm w 100 %, dla wysokości 140-220 cm w 50 %, dla wysokości < 140>
 • Co to jest projekt budowlany?
  Projekt budowlany jest to opracowanie niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę oraz do jej realizacji. Zgodnie z Prawem Budowlanym (Art. 34 z późn. zm.) projekt budowlany powinien spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy (WZ). Projekt budowlany powinien zawierać: - projekt architektoniczno-budowlany, /do kupienia w naszej firmie jako tzw. projekt gotowy/ - projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej, - oświadczenia właściwych jednostek o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła, gazu, odbioru ścieków, usług telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych, - w zależności od potrzeb wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych.
 • Co to jest projekt gotowy?
  Projekt gotowy jest to architektoniczno-budowlany projekt, którego dokumentacja jest wielokrotnie powielana i rozpowszechniana. Może stanowić jedną z 4 części projektu budowlanego. Konieczna jest jego adaptacja do istniejących warunków.
 • Co to jest projekt indywidualny?
  Projekt indywidualny jest to opracowanie umożliwiające uzyskanie pozwolenia na budowę oraz do jej realizacji. Na jego opracowanie należy zdecydować się w przypadku, gdy nie udało nam się znaleźć gotowego projektu katalogowego, który spełniałby warunki zabudowy dla naszej działki. Jeżeli mamy działkę tzw. trudną - o nietypowym kształcie, ze spadkami, mocno zadrzewioną - to zamówienie indywidualnego projektu może okazać się koniecznością. W przypadku projektów budynków komercyjnych gdy znalezienie projektu typowego spełniającego wymagania jest bardzo trudne często sięga się właśnie po projekt indywidualny. Biuro opracowuje projekt spełniający wszelkie wymagania inwestora od strony funkcjonalnej, wizualnej, konstrukcyjnej oraz instalacyjnej.
 • Co to jest projekt wykonawczy?
  Projekt wykonawczy stanowi uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym. Rozwiązania w nim zawarte nie mogą naruszać istoty rozwiązań zawartych w zatwierdzonym projekcie budowlanym. Muszą być zgodne z warunkami pozwolenia na budowę. Zakres opracowań zależy od rodzaju oraz złożoności przedsięwzięcia i może obejmować: - projekty techniczne technologii, architektury, konstrukcji, dróg oraz sieci i instalacji sanitarnych, grzewczo-energetycznych, technologicznych, elektroenergetycznych, teletechnicznych, - kosztorys inwestorski, - założenia realizacji obejmujące problematykę organizacji wykonawstwa. Zawierają one m.in.: projekt zagospodarowania placu budowy, zalecane metody wykonawstwa i związane z nimi wymogi sprzętowe, założenia organizacji i planowania robót (harmonogramy) itp. Projekt wykonawczy sporządza się w przypadku dużych lub nietypowych inwestycji. Nie ma potrzeby jego opracowania dla typowej budowy domu jednorodzinnego. Nie jest wymagany do uzyskania pozwolenia na budowę, więc można pominąć jego opracowanie.
 • Co to jest stan surowy oraz stan deweloprski ?
  Stan surowy zamknięty - jest to etap budowy, na którym zakończone są prace dotyczace elementów konstrukcyjnych. Gotowe są fundamenty, ściany fundamentowe, posadzka na gruncie, ściany kondygnacji, stropy, kominy, więźba dachowa i pokrycie dachowe. Dodatkowo w stanie surowym zakmnięm zamontowane są okna, okna dachowe, drzwi zewnętrzne, brama garazowa.
  Stan deweloperski - jest to całkowite wykończenie domu z zewnątrz, drzwi zewnętrzne, instalacje bez białego montażu (umywalek, kabin prysznicowych itp), stolarka okienna i drzwiowa, parapety wewnętrzne, instalacja c.o wraz z grzejnikami, ściany przygotowane do pomalowania lub pomalowane jednokrotnie na biało, posadzki przygotowane do położenia podłóg.
 • Co to są domy szkieletowe?
  Domy szkieletowe są to, inaczej mówiąc, domy kanadyjskie. Ich szkieletem jest konstrukcja drewniana, najczęściej używa się świerku skandynawskiego, który musi być nieimpregnowany oraz suszony w wysokich temperaturach, aby wykluczyć jego gnicie i ewentualne zagnieżdżanie się szkodników. Takie domy buduje się znacznie szybciej niż tradycyjne budynki, czas realizacji przewidywany jest od 10 do 16 tygodni. Domy szkieletowe są zdrowsze od domów murowanych i znacznie cieplejsze.
 • Co zawiera dokumentacja architektoniczna w projekcie?
  Dokumentacja architektoniczna w projekcie zawiera opis rozwiązań funkcjonalnych i technicznych oraz rysunki: - rzuty poszczególnych kondygnacji prezentujące sposób rozplanowania i powierzchnie pomieszczeń, wymiary, rozmieszczenie ścian oraz otworów okiennych i drzwiowych; - rzut więźby dachowej przedstawiający konstrukcję dachu; - rzut dachu określający kształt i rozmiar dachu, kąt jego nachylenia, rozmieszczenie lukarn i okien połaciowych, rynien i rur spustowych; - przekrój podający wysokość budynku, umieszczenie otworów okiennych i drzwiowych oraz rozwiązania techniczne stropów, ścian i dachu; - 4 elewacje przedstawiające wygląd budynku, zestawienie stolarki pokazujące wymiary i proponowany wygląd okien i drzwi zastosowanych w projekcie.
 • Co zawiera projekt?
  Każdy projekt domu mieszkalnego o symbolu "DM" składa się z następujących części: - architektonicznej, - konstrukcyjnej, - instalacji elektrycznej i odgromowej, - instalacji sanitarnych, gazowych i centralnego ogrzewania. Ponadto, do każdego zakupionego projektu dołączamy BEZPŁATNE DODATKI Każdy projekt budynku gospodarczego i garażu o symbolu "ZG" składa się z następujących części: - architektonicznej - konstrukcyjnej, - instalacji elektrycznej i odgromowej, Każdy projekt budynku komercyjnego o symbolu "K" składa się z następujących części: architektonicznej - konstrukcyjnej, - instalacji elektrycznej i odgromowej, - instalacji sanitarnych, gazowych i centralnego ogrzewania, Ponadto, do każdego zakupionego projektu bezpłatnie dołączamy projekt szamba oraz projekty czterech typów ogrodzeń. Całość dokumentacji jest opracowana w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę.
 • Czy biuro architektoniczne ma obowiązek sprzedawać projekty typowe które są zgodne z wszelkimi najnowszymi normami ?
  Każde biuro projektowe stara się aby jak największa liczba projektów była stale aktualizowana, jednak nie ma takiego przymusu ze strony przepisów. Sprzedając projekt typowy w każdym przypadku podlega on adaptacji do działki podczas której również należy przeliczyć obciążenia dachu od wiatru i śniegu, wprowadzić zmiany interesujące klienta i dostosować projekt do wszystkich aktualnych norm i przepisów. Zgodnie z prawem budowlanym to architekt adaptujący a nie autor projektu typowego ma obowiązek dołączyć do projektu oświadczenie o zgodności projektu z obowiązującymi normami oraz przepisami technicznymi gdyż. Żadne biuro projektowe, które dysponuje tysiącem projektów typowych nie jest w stanie zaktualizować wszystkich projektów do każdej normy, które zmieniają się bardzo często. Między innymi dlatego została przewidziana funkcja architekta adaptującego. Zgodnie z przepisami projekt typowy ma być aktualny na dzień jego opracowania nie na dzień sprzedaży.
 • Czy do budowy domu jednorodzinnego potrzebny jest projekt wykonawczy?
  Do wybudowania domku jednorodzinnego, w zupełności powinien wystarczyć projekt budowlany. Są w nim zawarte wszelkie niezbędne elementy konstrukcyjne, w zupełności wystarczające do poprawnego wykonania budynku. Projekt wykonawczy jest to uszczegółowiony projekt budowlany z dodatkowymi elementami jak zestawienie stali zbrojeniowej oraz szczegółowe rysunki płyt stropowych oraz innych elementów konstrukcyjnych. Projekty wykonawcze należy zlecać w przypadku skomplikowanych i nietypowych obiektów, przy których szczegóły są wykonawcy niezbędne.
 • Czy do wykonania projektu domu jednorodzinnego konieczne są badania gruntowe?
  Z reguły dla niewielkich obiektów badań gruntowych się nie wykonuje. W przypadku wątpliwości odnośnie gruntu (jeśli na przykład obok płynie rzeka, jest grząsko, sąsiad nie mógł wybudować piwnicy) takie badania powinno się zlecić. Najczęściej jednak to architekt, który adaptuje projekt do działki powinien określić czy jest taka konieczność czy też nie ma. Bierze on odpowiedzialność za projekt budowlany i nie może sobie pozwolić na jakiekolwiek uchybienia. Dla większych budynków użyteczności publicznej badania takie są raczej niezbędne.
 • Czy jest możliwość zaprojektowania całkowitego podpiwniczenia dla projektu bez podpiwniczenia?
  Oczywiście istnieje możliwość całkowitego podpiwniczenia praktycznie każdego projektu. Istnieją dwie możliwości dokonania tego typu przeróbki, w biurze architektonicznym sprzedającym projekt gotowy lub podczas adaptacji projektu do działki. Aby mieć możliwość dokonywania zmian w projekcie gotowym należy uzyskać zgodę biura architektonicznego na dokonywanie takich zmian, gdyż projekt gotowy jest chroniony prawem autorskim. Szacunkowy koszt projektu z uwzględnionym podpiwniczeniem zależy od powierzchni podpiwniczenia oraz rozwiązań konstrukcyjnych, z reguły waha się pomiędzy 2500- 4000 zł.
 • Czy kolektory słoneczne można również wykorzystać do grzewania średniej wielkości domu jednorodzinnego?
  W naszych strefach klimatycznych promieniowanie słoneczne nie jest tak efektywne jak np w Grecji czy we Włoszech. Również czas i okres nasłonecznienia jest krótszy niż krajach śródziemnomorskich. Dlatego też w Polsce energię słoneczną wykorzystuje się przede wszystkim do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. W lecie gdy nasłonecznienie jest duże praktycznie 100% wykorzystywanej wody można uzyskać z instalacji solarnej. W zimie gdy promieniowanie słoneczne jest mocno ograniczone ciepłą wodę użytkową należy dogrzewać za pomocą pieca grzewczego.
 • Czy możecie polecić firmę budowlaną do budowy domu?
  Zapraszamy do korzystania z usług Autoryzowanych Wykonawców KB Projekt. Oferujemy swoim klientom pomoc w pozyskaniu rzetelnego wykonawcy robót budowlanych. Współpracując z profesjonalnymi firmami budowlanymi zweryfikowaliśmy ich wiarygodność pod względem doświadczenia zawodowego oraz jakości i terminowości wykonania zrealizowanych inwestycji. Powyższe informacje oraz referencje od inwestorów stały się podstawą przyznania tytułu "Autoryzowany Budowniczy KB Projekt". Jeśli inwestor zdecyduje się na skorzystanie z usług którejś z rekomendowanych firm, to nasze biuro sprawować będzie bezpłatnie nadzór nad jakością wykonywanych prac. Informacje i adresy firm znajdują się na stronie internetowej w opcji "autoryzowani wykonawcy KB Projekt".
 • Czy możecie wskazać domy zrealizowane według projektów KB Projekt?
  Nie mamy prawa do publikacji informacji kto, gdzie i kiedy wybudował dom według naszego projektu, gdyż zabrania tego Ustawa o ochronie danych osobowych. Zdjęcia wybranych realizacji domów, których właściciele udostępnili nam prywatne fotografie znajdują się na naszej stronie internetowej w galerii realizacji.
 • Czy można zwrócić zakupiony projekt?
  Projekt domu nieuszkodzony i nierozpakowany można zwrócić do 14 dni. Po tym terminie nie przyjmujemy zwrotów zakupionych projektów. Dopuszczamy wówczas jedynie wymianę na inny z naszej oferty. Zgodnie z regulaminem nie przyjmujemy zwrotu projektów, które zostały rozpieczętowane w sposób umożliwiający ich skopiowanie, a w szczególności projektów, na których została uszkodzona plomba zabezpieczająca w postaci taśmy z nadrukiem czy też noszących jakiekolwiek ślady użytkowania, zniszczenia, uszkodzenia, rozkompletowania. Warunkiem przyjęcia projektu do wymiany jest nie naruszony stan dokumentacji projektowej, bez jakichkolwiek zmian, adaptacji itp. Koszt wymiany projektu to odpowiednio: - 450,00 zł (dom mieszkalny) w przypadku wymiany na projekt o tej samej cenie lub niższej od zakupionego; - 450,00 zł (dom mieszkalny) + różnica w cenie projektów, w przypadku wymiany na projekt droższy od zakupionego; - 250.00 zł (budynek gospodarczy) w przypadku wymiany na projekt w tej samej cenie lub niższej od zakupionego; - 250,00 zł (budynek gospodarczy) + różnica w cenie projektów, w przypadku wymiany na projekt droższy od zakupionego. Pracownia KB Projekt zastrzega, że w sytuacji wymiany zakupionego projektu na projekt tańszy różnica w cenie dokumentacji nie będzie zwracana.
 • Czy projekt domu zakupiony w Niemczech mogę wykorzystać w Polsce?
  Projekt taki musiałby zostać przetłumaczony na język Polski oraz dostosowany do Polskich norm, a także stref wiatrowych i śniegowych.
 • Czy projekty są dostępne w różnych wersjach np.: w innej technologii, bez lub z podpiwniczeniem, w lustrzanym odbiciu itp.?
  Wszystkie sprzedawane przez nas projekty domów są dostępne w jednej wersji pokazanej w katalogu lub na stronie www.kbprojekt.pl. Większość projektów jest dostępna w lustrzanym odbiciu budynku w takiej samej cenie. Każdą zmianę w projekcie należy wprowadzić w ramach adaptacji.Od nas otrzymają Państwo pisemną zgodę na wszelkie zmiany.
 • Czy stropy żelbetowe są najlepsze albo najtańsze w wykonaniu?
  Stropy żelbetowe są najczęściej spotykanymi stropami na rynku. Są one ciężkie ale niezwykle stabilne i trwałe, mogą pokrywać spore przestrzenie bez podpór pośrednich. Jeśli chodzi o koszty wykonania to nie jest to najtańsze rozwiązanie. Za około 80% kosztów stropu żelbetowego można wykonać równie dobry strop Teriva, jest on szybszy w montażu, a elementy stropu są już powszechnie dostępne w składach budowlanych. W budownictwie drewnianym stosuje się proste stropy drewniane (lekkie, szybkie wykonanie jednak słabsza trwałość, mniejsze dostępne rozpiętości oraz kiepskie właściwości akustyczne). Pozostałe stropy są już dużo rzadziej stosowane.
 • Czy świadectwo energetyczne jest wymagane do projektów domów już na etapie projektowania?
  Przepisy, które weszły w życie w marcu 2015 roku, informują, że świadectwo energetyczne dla domów jdnorodzinnych nie jest wymagane jeśli są one budowane na własny użytek. Na etapie projektowania (do złożenia projektu o pozwolenie na budowę), wymagana jest charakterystyka energetyczna budynku. Dla budynków domów jednorodzinnych charakterystyka ta polega na określeniu podstawowych parametrów budynku mieszkalnego takich jak: współczynników przenikalności cieplnej przegród budowlanych oddzielających część ogrzewaną od: powietrza zewnętrznego, części przylegającej nieogrzewanej, podłogi na gruncie, okien, drzwi itd., określeniu parametrów poszczególnych elementów systemu ogrzewania oraz podgrzewania c.w.u (kotła, grzejników, podgrzewaczy, buforów itp.). Charakterystykę dla domu na etapie projektu, powinien wykonać architekt. Jeśli zakupiony projekt jest projektem gotowym, a był zrealizowany przed wejściem ustawy w życie, to wykonanie takiej charakterystyki leży po stronie architekta adaptującego projekt do działki. Zgodnie z przepisami to on odpowiada za zawartość projektu oraz jego zgodność z obowiązującymi przepisami i normami.
 • Czy zmiany i adaptacja projektu mogą być wprowadzone przez architekta KB Projekt?
  Do naszych projektów możemy wprowadzić wszelkie zmiany. Aby dokonać wyceny kosztów ich wprowadzenia należy przedstawić zakres wszystkich zmian jakie mają być wprowadzone do projektu. Na życzenie klienta dokonujemy również adaptacji naszych projektów do warunków lokalnych.
 • Dlaczego koszty zaprojektowania budynku w ramach projektu indywidualnego są kilka razy większe niż koszt projektu typowego ?
  Projekt typowy jest sprzedawany wielokrotnie stąd jego cena jest bardzo niska. Aby powstał projekt typowy projektując go należy ponieść spore koszty, które są znacznie wyższe niż cena projektu typowego. Przy projekcie indywidualnym dodatkowo dochodzą nietypowe rozwiązania, dodatkowe projekty instalacji oraz inne elementy, które wykonuje biuro na życzenie inwestora (np kosztorys inwestorski).
 • Ile jest ważna mapa do celów projektowych?
  Mapa do celów projektowych jest ważna przez pół roku. Sporządzana jest w skali 1:500 przez uprawnionego geodetę. Na mapie znajdują się istniejące budynki, większe drzewa na działce i w jej bliskim otoczeniu, miejsca przebiegu mediów oraz poziomy tereny npm.
 • Ile kosztują zmiany w projekcie?
  Koszt wprowadzenia zmian powinna określić osoba, która będzie je wykonywać. Najpraktyczniej jest aby była to ta sama osoba, która będzie adaptować projekt do warunków na działce.
 • Jak się liczy minimalną szerokość działki?
  Minimalną szerokość działki liczy się następująco: do krótszego boku dodaje się: - 4 metry w przypadku elewacji z otworami okiennymi lub drzwiowymi, - 3 metry w przypadku elewacji bez otworów okiennych lub drzwiowych. Reasumując: jest to szerokość budynku plus 7 lub 8 metrów. W zabudowie jednorodzinnej dopuszcza się: 1) sytuowanie budynku ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości mniejszej niż określona w ust. 1 pkt 2, lecz nie mniejszej niż 1,5 m, na działce budowlanej o szerokości mniejszej od 16 m, 2) sytuowanie budynku bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną, jeżeli będzie on przylegał całą powierzchnią swojej ściany do ściany budynku istniejącego na sąsiedniej działce lub do ściany budynku projektowanego, dla którego istnieje ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę, pod warunkiem, że jego część leżąca w pasie o szerokości 3 m wzdłuż granicy działki będzie miała długość i wysokość nie większe niż ma budynek istniejący lub projektowany na sąsiedniej działce budowlanej, 3) rozbudowę budynku istniejącego, usytuowanego w odległości mniejszej niż określona w ust. 1 od granicy z sąsiednią działką budowlaną, jeżeli w pasie o szerokości 3 m wzdłuż tej granicy zostaną zachowane jego dotychczasowe wymiary, a także nadbudowę tak usytuowanego budynku o nie więcej niż jedną kondygnację, przy czym w nadbudowanej ścianie, zlokalizowanej w odległości mniejszej niż 4 m od granicy nie może być otworów okiennych lub drzwiowych, 4) sytuowanie budynku gospodarczego i garażu o długości mniejszej niż 5,5 m i o wysokości mniejszej niż 3 m bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych. 4. Usytuowanie budynku na działce budowlanej w sposób, o którym mowa w ust. 2 i 3, powoduje objęcie sąsiedniej działki budowlanej obszarem oddziaływania w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy - Prawo budowlane. 5. Odległość od granicy z sąsiednią działką budowlaną nie może być mniejsza niż: 1) 1,5 m do okapu, gzymsu, balkonu lub daszku nad wejściem, a także do takich części budynku jak galeria, taras, schody zewnętrzne, pochylnia lub rampa, 2) 4 m do zwróconego w stronę tej granicy otworu okiennego umieszczonego w dachu lub połaci dachowej.
 • Jak wypada porównanie budownictwa z bali oraz w systemie szkieletowym z budownictwem murowanym?
  Budownictwo w systemie z bali oraz szkieletowym nie jest jeszcze tak popularne w Polsce jak w innych krajach. Wynika to przede wszystkim z przeświadczenia klientów o dużo wyższym koszcie budownictwa drewnianego. Tymczasem kosztowo budowa domu w systemie szkieletowym lub też z bali w wielu przypadkach wypada podobnie jak w przypadku technologii murowanej. Ponadto większą miarę przywiązuje się obecnie do estetyki i stylowości technologii drewnianej, ale także łatwości i szybkości montażu tego rodzaju konstrukcji. Do zalet technologii murowanej należy zaliczyć wytrzymałość materiałową, wysoką odporność ogniową, dużą rozpiętość stropu, możliwość przenoszenia większych obciążeń, trwałość, odporność na wilgoć oraz dźwiękochłonność. Wadą tego rozwiązania jest natomiast duży ciężar, stosunkowo długi czas budowy, sezonowość prac budowlanych, trudność rekonstrukcji oraz znikomy odzysk materiałów podczas demontażu. W przypadku technologii drewnianej zalety to krótki czas budowy (elementy łączone w prosty sposób nie wymagający dużego nakładu pracy oraz innych materiałów), izolacyjność cieplną, niewielki ciężar konstrukcji, możliwość prowadzenia budowy również zimą, łatwość w przebudowie i modernizacji, duży odzysk materiałów podczas rozbiórki i estetykę. Jeżeli chodzi o wady tego typu rozwiązań to najpoważniejszym minusem jest wciąż mało rozpowszechniona technologia. Innymi słabymi punktami technologii drewnianej są również: mniejsza niż w przypadku konstrukcji murowanej szerokość stropów, słabsza ognioodporność (elementy drewniane należy odpowiednio impregnować środkami ognioodpornymi lub izolować płytami ognioodpornymi), niewielkie właściwości dźwiękochłonne oraz ograniczony dostęp do bardzo dobrych materiałów w korzystnej cenie. Wprowadzona w roku ubiegłym zmiana Warunków Technicznych narzuca obecnie nowe wymagania odnośnie termoizolacyjności przegród. Jeszcze dwa lata temu była możliwa budowa domu z bali okrągłych o grubości 30cm bez izolacji gdyż współczynnik przenikalności cieplnej ściany U wynosił mniej niż 0,5W/m2K, obecnie po zaostrzeniu wymogów (0,3W/m2K dla ścian zewnętrznych), bal musiałby mieć ponad 50cm grubości aby móc nie stosować izolacji termicznej i zachować estetykę. Pewna nowością na rynku są obecnie bale wypełnione wewnątrz pianką poliuretanową co zapewnia im odpowiednią termoizolacyjność, jest to jednak technologia droższa od technologii standardowych bali.
 • Jaka jest cena projektu domu ?
  Cennik - jest dostępny na stronie internetowej, w siedzibie firmy oraz u przedstawicieli. Projekty domów mają podane ceny brutto.
 • Jaka jest najtańsza w budowie więźba dachowa ?
  Zdecydowanie najprostszą i najtańszą w budowie więźbą dachową jest więźba krokwiowa. Elementem łączącym i usztywniającym krokwie są wiatrownice (deski przybijane na ukos od spodu). Nieco bardziej pracochłonna i nieco droższa jest więźba jętkowa, gdzie krokwie zespolone są dodatkowo przez poziome belki (jętki). Takie rozwiązanie można stosować do dachów o rozpiętości 9 m. Bardziej skomplikowana i droższa jest więźba płatwiowo - kleszczowa. Jest to najczęściej spotykany wiązar, stosowany przy dużych rozpiętościach (do 12 m). Krokwie przenoszą obciążenia z pokrycia dachowego na płatwie. Miecze usztywniają więźbę w kierunku podłużnym i jednocześnie zmniejszają rozpiętość i przekrój płatwi. Słupy przekazują obciążenia z płatwi pośrednich bezpośrednio na strop poddasza. Kleszcze stanowią element usztywniający więźbę w kierunku poprzecznym.
 • Jaki jest czas realizacji zamówienia?
  Projekt wysyłany jest w ciągu 2 dni od daty otrzymania zamówienia. Dostarczenie projektu przez pocztę do odbiorcy trwa ok. 1 tydzień.
 • Jaki jest koszt budowy domu według wybranego projektu?
  Przybliżone koszty budowy prezentujemy w zestawieniu. Koszt można wyliczyć samodzielnie wstawiając do zestawienia materiałów danego projektu aktualne ceny jednostkowe a cenę robocizny uzyskać składając zapytanie do kilku firm budowlanych.
 • Jaki jest koszt projektu indywidualnego domu parterowego z poddaszem użytkowym około 180 m2 powierzchni użytkowej?
  Koszt projektu indywidualnego zależy od wielu czynników, począwszy od powierzchni użytkowej, przez stopień skomplikowania konstrukcji budynku na ogrzewaniu kończąc. Im bardziej nietypowe rozwiązania tym koszt projektu jest wyższy. Zakładając jednak rozwiązania w miarę standardowe to koszt takiego projektu wynosi około 35-40zł/m2 powierzchni użytkowej brutto. Czas realizacji takiego projektu liczony jest od momentu zaakceptowania przez inwestora koncepcji budynku i wynosi około 30 dni roboczych w przypadku domów do 250 m2 powierzchni użytkowej oraz około 40 dni roboczych przy domach większych.
 • Jaki jest koszt zastosowania prefabrykowanej więźby dachowej (dźwigarów) w porównaniu z tradycyjną więźbą ?
  Więźba dachowa prefabrykowana najbardziej opłacalna jest przy prostych dachach dwuspadowych gdzie trzeba przykryć dużą przestrzeń. Przygotowywane w fabryce elementy są takie same co znacznie ułatwia ich montaż a przez to obniża koszt. Im bardziej skomplikowany projekt więźby tym jej koszty są wyższe. Przy prostych dachach koszt więźby dachowej prefabrykowanej jest podobny a czasem nawet niższy niż koszt więźby standardowej wykonywanej na budowie. Dodatkowo zyskuje się gwarancję na wykonane elementy, ogranicza się ilość podciągów lub słupów, które są obowiązkowe przy więźbie standardowej.
 • Jaki jest zakres opracowania projektu indywidualnego budynku komercyjnego ?
  Procedura opracowywania koncepcji jest bardzo podobna jak w przypadku indywidualnych projektów domów. Biuro przygotowuje propozycje rzutów kondygnacji, następnie po akceptacji inwestora elewacje budynku. Podstawowa różnica jest taka, że juz na etapie tworzenia koncepcji biuro konsultuje koncepcję z rzeczoznawcami sanepid, bhp i p.poż. Zakres opracowania: - projekt koncepcyjny - projekt architektoniczny budowlany - projekt konstrukcyjny budowlany dostosowany do strefy śniegowej, wiatrowej oraz jeśli inwestor dostarczy - również badań gruntowych - projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych (c.o, wod-kan, gaz, wentylacja mechaniczna, hydranty p.poż., projekt kotłowni) - projekt budowlany wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz instalacji odgromowej (w tym m.in: p.poż. wyłączniki prądu, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, w uzasadnionych przypadkach system SAP) - opinie rzeczoznawców: BHP, Sanepid, P.poż. dotyczące rozwiązań zastosowanych w budynku - zestawienie materiałów budowlanych - zestawienie elementów więźby dachowej - kosztorys inwestorski budowlany - wizualizacja budynku w czterech wersjach kolorystycznych - zgoda na zmiany w projekcie Czas realizacji dokumentacji waha się w zależności od rozmiarów budynku oraz stopnia jego skomplikowania od 40 do nawet 100 dni roboczych (w przypadku dużych hoteli).
 • Jaki jest zakres opracowania projektu indywidualnego domu ?
  Najważniejsze jest poznanie przez biuro projektowe wytycznych klienta, mapy, warunków zabudowy lub wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wówczas można przystąpić do tworzenia koncepcji budynku, której realizacje szacuje się na okres od tygodnia do nawet 3 tygodni (w przypadku dużych i skomplikowanych domów). W trakcie tworzenia koncepcji klient ma pełny wgląd w koncepcję, proponuje ewentualne zmiany, poprawki udoskonalenia. Po akceptacji wszystkich rysunków przez klienta, biuro przystępuje do przygotowania dokumentacji projektowej. Zakres opracowania indywidualnego: - projekt koncepcyjny - projekt architektoniczny budowlany - projekt konstrukcyjny budowlany dostosowany do strefy śniegowej oraz wiatrowej - projekt budowlany instalacji sanitarnych (c.o, wod-kan, gaz, ewentualnie instalacja solarna, wentylacja mechaniczna) - projekt budowlany instalacji elektrycznych i instalacji odgromowej - zestawienie materiałów budowlanych - zestawienie elementów więźby dachowej - wizualizacja budynku w czterech wersjach kolorystycznych - zgoda na zmiany w projekcie - za dodatkową opłatą kosztorys budowlany inwestorski Maksymalny czas realizacji projektu to okres do 40 dni roboczych od momentu zaakceptowania koncepcji budynku przez inwestora.
 • Jakich zmian w projekcie instalacyjnym wymaga zmiana rodzaju ogrzewania np z gazowego na paliwo stałe?
  Zmiana rodzaju paliwa wiąże się ze zmianami pieca, oraz obiegu instalacji. W przypadku ogrzewania gazowego instalacja może być zamknięta. W przypadku ogrzewania na paliwo stałe instalacja powinna być otwarta i mieć naczynie wzbiorcze zapewniające odprowadzenia nadmiernego ciśnienia z instalacji. Kotłownia na paliwo stałe wymaga nieco większej powierzchni (piec wyposażony jest w spory zasobnik). Również powinno sie posiadać miejsce na skłądowanie opału.
 • Jakie elementy projektu muszę zrealizować zgodnie z projektem a jakie elementy mogę zrealizować według własnej koncepcji?
  Wszystkie elementy konstrukcyjne (ściany, stropy, więźba, podciągi, nadproża itp.) powinny zostać wykonane zgodnie z projektem. Bez odpowiedniego przeprojektowania nie można modyfikować tych elementów a także rozmieszczenia ścian konstrukcyjnych, oraz słupów. Istnieje duża dowolność w elementach wykończenia (tynki, okładziny, kolory, posadzki, sufity podwieszane, stolarka itp.), należy jednak zwrócić uwagę czy w warunkach zabudowy bądź miejscowym planie zagospodarowania nie ma wytycznych odnośnie elewacji i jej stylistyki.
 • Jakie obiekty nie wymagają pozwolenia na budowę?
  Poniżej przedstawiamy zapis ustawy Prawo budowlane o budynkach i obiektach na które nie jest wymagane pozwolenie na budowę. 1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa: 1) obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej: a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, b) płyt do składowania obornika, c) szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25m3, d) naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 4,50 m, e) suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2 ; 2) wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki; 3) indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50m3 na dobę; 4) altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich; 5) wiat przystankowych i peronowych; 6) budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 20 m2, służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa i będących we władaniu zarządu kolei; 7) wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych; 8) parkometrów z własnym zasilaniem; 9) boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji; 10) miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie; 11) zatok parkingowych na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych; 12) tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu; zwolnienie to nie dotyczy obiektów, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska; 13) gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej ni? 4,80 m, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa; 14) obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin; 15) przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 30 m2; 16) pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, służących do: a) cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, jachty, b) uprawiania wędkarstwa, c) rekreacji; 17) opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych; 18) pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych; 19) instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych; 20) przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych; 21) urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej: a) posterunków: wodowskazowych, meteorologicznych, opadowych oraz wód podziemnych, b) punktów: obserwacyjnych stanów wód podziemnych oraz monitoringu jakości wód podziemnych, c) piezometrów obserwacyjnych i obudowanych źródeł; 22) obiektów małej architektury; 23) ogrodzeń; 24) obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych; 25) tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel; 26) znaków geodezyjnych, a także obiektów triangulacyjnych, poza obszarem parków narodowych i rezerwatów przyrody; 27) instalacji telekomunikacyjnych w obrębie budynków będących w użytkowaniu.
 • Jakie obowiązki podczas adptacji projektu należą do architekta adaptującego?
  Do zadań architekta adaptującego należy: - wykonanie planu zagospodarowania działki wraz z odpowiednim posadowieniem projektu - sprawdzenie oraz podbicie projektu po adaptacji - w przypadku kupna projektu gotowego, niezbędne jest dostosowanie w projekcie konstrukcji strefy wiatrowej oraz śniegowej obowiązującej dla danej działki (to architekt adaptujący ponosi całkowitą odpowiedzialność za zawartość projektu budowlanego) - kwestie formalne - dodatkowo można zlecić projekty przyłączy (choć nie są one wymagane do pozwolenia na budowę), oraz złożenie wszystkich niezbędnych dokumentów do urzędu.
 • Jakie są podstawowe przepisy odnośnie drogi pożarowej ?? Kiedy należy ją przewidzieć, jakie mają być jej parametry, itp ?
  Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003 r. : § 11. 1. Droga pożarowa o utwardzonej nawierzchni, umożliwiająca dojazd o każdej porze roku pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej do obiektu budowlanego, powinna być doprowadzona do: 1) budynku zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I lub ZL II; 2) budynku należącego do grupy wysokości: średniowysokie, wysokie lub wysokościowe, zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, ZL IV lub ZL V; 3) budynku zawierającego strefę pożarową produkcyjną lub magazynową oraz do strefy pożarowej poza budynkiem, obejmującej urządzenia technologiczne, plac składowy lub wiatę, jeżeli gęstość obciążenia ogniowego wymienionych stref pożarowych przekracza 500 MJ/m2 i zachodzi co najmniej jeden z warunków: a) powierzchnia strefy pożarowej przekracza 1.000 m2, b) występuje pomieszczenie zagrożone wybuchem; 4) budynku niskiego: a) zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III o powierzchni przekraczającej 1.000 m2, obejmującą kondygnację nadziemną inną niż pierwsza, lub b) zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL V i mającego ponad 50 miejsc noclegowych; 5) obiektu budowlanego innego niż budynek, przeznaczonego do użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w którym przewiduje się możliwość jednoczesnego przebywania w strefie pożarowej ponad 50 osób; 6) stanowiska czerpania wody do celów przeciwpożarowych. 2. Droga pożarowa powinna przebiegać wzdłuż dłuższego boku budynku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3, a w przypadku gdy szerokość budynku jest większa niż 60 m - z jego dwóch stron, przy czym bliższa krawędź drogi pożarowej powinna być oddalona od ściany budynku o 5-15 m, a pomiędzy tą drogą i ścianą budynku nie powinny występować stałe elementy zagospodarowania terenu o wysokości przekraczającej 3 m lub drzewa. 3. Obiekty budowlane, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, powinny mieć połączenie z drogą pożarową, utwardzonym dojściem o szerokości minimalnej 1,5 m i długości nie większej niż 50 m, tych wyjść ewakuacyjnych z obiektu budowlanego, poprzez które jest możliwy dostęp, bezpośrednio lub drogami ewakuacyjnymi, do każdej strefy pożarowej.
 • Jakie są przepisowe odległości szamba od granicy działki, drogi i innych elementów?
  Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690). z późniejszymi zmianami: § 36. 1. Odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe, dołów ustępów nieskanalizowanych o liczbie miejsc nie większej niż 4 i podobnych urządzeń sanitarno-gospodarczych o pojemności do 10 m3 powinna wynosić co najmniej: 1) od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do magazynów produktów spożywczych - 15 m, 2) od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego - 7,5 m. 2. W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej odległości urządzeń sanitarno-gospodarczych, o których mowa w ust. 1, powinny wynosić co najmniej: 1) od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi - 5 m, przy czym nie dotyczy to dołów ustępowych w zabudowie jednorodzinnej, 2) od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego - 2 m. 3. Odległości pokryw i wylotów wentylacji z dołów ustępów nieskanalizowanych o liczbie miejsc większej niż 4 oraz zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe i kompostowników o pojemności powyżej 10 m3 do 50 m3 powinny wynosić co najmniej: 1) od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń wymienionych w ust. 1 pkt 1 - 30 m, 2) od granicy działki sąsiedniej - 7,5 m, 3) od linii rozgraniczającej drogi (ulicy) lub ciągu pieszego - 10 m. 4. Właściwy organ w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w porozumieniu z państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, może ustalić dla działek budowlanych położonych przy zabudowanych działkach sąsiednich odległości mniejsze niż określone w ust. 1 i 2. 5. Kryte zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe oraz doły ustępowe mogą być sytuowane w odległości mniejszej niż 2 m od granicy, w tym także przy granicy działek, jeżeli sąsiadują z podobnymi urządzeniami na działce sąsiedniej, pod warunkiem zachowania odległości określonych w § 31 i § 36. 6. Odległości zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe i kompostowników o pojemności powyżej 50 m3 od budynków przeznaczonych na pobyt ludzi należy przyjmować zgodnie ze wskazaniem ekspertyzy technicznej, przyjętej przez państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.
 • Jakie sa typoe wymiary okien aby uniknąć konieczności wykonywania ich na indywidualne zamówienie ?
  Wymiary standardowych okien zwiększają się o 30 centymetrów w przypadku kolejnych modeli. Standardowe szerokości to kolejno 60, 90, 120, 150, 180 i 240 centymetrów, przy odpowiadających im długościach: 60, 90, 120, 150 i 170 centymetrów. Otwory wycięte w ścianie, gdzie wstawione ma być okno muszą być większe niż samo okno, ponieważ montaż ościeżnicy wymaga dodatkowej przestrzeni. Projektując doświetlenie danego pomieszczenia należy pamiętać o zasadzie, że powierzchnia czystego doświetlenia (szyba bez szprosów i framug) powinna wynosić 1/8 powierzchni podłogi danego pomieszczenia. Zapewnia się dzięki temu odpowiednią ilość światła dziennego określoną przez przepisy.
 • Jakie są wymagania odnosnie odległości miejs postojowych/parkingu od granicy działki lub budynku ?? Jakie są minimalne wymiary stanowiska postojowego ?
  Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) z późniejszymi zmianami: § 19. 1. Odległość wydzielonych miejsc postojowych, w tym również zadaszonych, lub otwartego garażu wielopoziomowego dla samochodów osobowych od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku mieszkalnym, budynku zamieszkania zbiorowego, z wyjątkiem hotelu, budynku opieki zdrowotnej, oświaty i wychowania, a także od placu zabaw i boiska dla dzieci i młodzieży, nie może być mniejsza niż: 1) 7 m - w przypadku 4 stanowisk włącznie, 1) 7 m - w przypadku do 4 stanowisk włącznie, 2) 10 m - w przypadku 5 do 60 stanowisk włącznie, 3) 20 m - w przypadku większej liczby stanowisk, z uwzględnieniem § 276 ust. 1. 2. Odległość wydzielonych miejsc postojowych lub otwartego garażu wielopoziomowego dla samochodów osobowych od granicy działki budowlanej nie może być mniejsza niż: 1) 3 m - w przypadku 4 stanowisk włącznie, 1) 3 m - w przypadku do 4 stanowisk włącznie, 2) 6 m - w przypadku 5-60 stanowisk włącznie, 3) 16 m - w przypadku większej liczby stanowisk. 3. Odległości, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się do sytuowania wjazdów do zamkniętego garażu w stosunku do okien budynku opieki zdrowotnej, oświaty i wychowania, a także placów zabaw i boisk dla dzieci i młodzieży. 4. Zachowanie odległości, o których mowa w ust. 1 i 2, nie jest wymagane przy sytuowaniu miejsc postojowych między liniami rozgraniczającymi ulicę. § 21. 1. Stanowiska postojowe dla samochodów osobowych powinny mieć co najmniej szerokość 2,3 m i długość 5 m, przy czym dla samochodów użytkowanych przez osoby niepełnosprawne szerokość stanowiska powinna wynosić co najmniej 3,6 m i długość 5 m, a w przypadku usytuowania wzdłuż jezdni - długość co najmniej 6 m i szerokość co najmniej 3,6 m, z możliwością jej ograniczenia do 2,3 m w przypadku zapewnienia możliwości korzystania z przylegającego dojścia lub ciągu pieszo-jezdnego. 2. Stanowiska postojowe i dojazdy manewrowe dla samochodów osobowych powinny mieć nawierzchnię utwardzoną lub co najmniej gruntową stabilizowaną, ze spadkiem zapewniającym spływ wody.
 • Jakie wymogi należy spełnić aby budynek usługowy był dostosowany dla osób niepełnosprawnych
  Jeśli druga kondygnacja jest również usługowa należy zapewnić do niej dostęp montując windę lub platformę dla osób niepełnosprawnych. Jeśli jest to bp: budynek domu weselnego z pokojami jeden pokój dostosowany do wymogów dla osób niepełnosprawnych można zlokalizować na parterze budynku. Wszystkie drzwi w budynku powinny być bez progów. Łazienka dla osoby niepełnosprawnej powinna posiadać wolną powierzchnię (1,5x1,5 m) poza którą mogą dopiero znajdować się urządzenia. Do budynku powinien być zapewniony podjazd dla osób niepełnosprawnych o nachyleniu odpowiadającym wymogom z WT lub specjalna platforma.
 • Jakie zmiany można wprowadzić w projekcie?
  W projekcie można wprowadzić wszelkie zmiany i adaptacje. Do każdego projektu dołączamy upoważnienie do ich dokonania. Zmiany powinny zostać wprowadzone przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
 • Jestem zainteresowany projektem domu weselnego na 120 osób. Czy są jakieś dodatkowe wymagania projektowe odnośnie tego typu budynków?
  Dom weselny jest budynkiem użyteczności publicznej, w którym w założeniu maja przebywać duże grupy ludzi zatem budynek taki musi spełniać szereg wymogów przede wszystkim, architektonicznych, przeciw pożarowych, sanepidowskich oraz BHP. Budynek musi być odpowiednio zabezpieczony przeciw pożarowo (stropy, ściany muszą posiadać odpowiednią odporność ogniową), na kondygnacjach powinny znajdować się hydranty, budynek powinien być podzielony na strefy pożarowe. W kuchni i na zapleczu kuchennym powinny zostać wydzielona droga czysta oraz droga brudna, powinna zostać zapewniona odpowiednia ilość toalet (w tym toaleta dla osoby niepełnosprawnej), szatnia itp. W pokojach gościnnych łazienki nie muszą znajdować się w pokojach, powinny zostać zapewnione pomieszczenia przeznaczone na składowanie bielizny czystej oraz brudnej. Wysokość w kuchni powinna wynosić minimum 3,3m w świetle od podłogi do sufitu. Wentylacja w takim budynku zależy od wymagań inwestora aczkolwiek na sali bankietowej oraz kuchni powinny znajdować się wentylatory wywiewne, nawiew zapewniany jest wówczas przez centralę nawiewną z czerpnią ścienną. W ramach oszczędności na ogrzewaniu w całym budynku można zastosować wentylację nawiewno - wywiewną z rekuperatorami. Oczywiście wymogów dla tego typu budynków jest znacznie więcej. Nasze biuro posiada obecnie 13 projektów domów weselnych o zróżnicowanych powierzchniach. http://www.kbprojekt.pl/projekty_domow_weselnych.php?Strona=1&styp=319
 • Kto może wykonać zmiany i adaptację?
  Zmiany projektu należy zlecić osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia do projektowania oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Architektów lub Inżynierów Budownictwa. Wybór osoby zależy od inwestora.
 • Mam działkę leżącą przy drodze lokalnej. W miejscowym planie zagospodarowania jest informacja o liniach rozgraniczających dla drogi - 15 m. Co mam przez to rozumieć ?? Czy mogę się budować 4m od krawędzi jezdni czy muszę się odsunąć w głąb działki?
  Linie rozgraniczające informują o szerokości pasa terenu na jakim nie wolno realizować stałej zabudowy. Szerokość 15 m to szerokość całego pasa terenu przeznaczonego pod drogę i ewentualna infrastrukturę towarzyszącą jak chodniki, przystanki itp. Zabudowę na działce (np: w postaci ogrodzenia stałego) można wówczas realizować w odstępie 7,5 m od osi jezdni. Dom lub inny obiekt powinien być wówczas odsunięty od linii rozgraniczającej dodatkowo o ustawowe 3 lub 4 m. Za liniami rozgraniczającymi (od strony jezdni) można postawić ogrodzenie tymczasowe jednak przy ewentualnej rozbudowie drogi np o chodnik, właściciel ogrodzenia musi je zdemontować na własny koszt. Poza tym na wszystkie elementy usytuowane w liniach rozgraniczających należy uzyskać pozwolenie na budowę.
 • Mam działkę o wymiarach 13m x 45m. Jaka może być maksymalna szerokość domu, który można na takiej działce postawić?
  Przy zachowaniu minimalnej odległości od granicy działki czyli 4m dla fasady z otworami okiennymi (lub drzwiowymi) oraz 3 m dla fasady bez otworów okiennych (i drzwiowych), to przy założeniu, że otwory będą tylko z jednej strony domku, na budynek pozostaje 6m. W Warunkach Technicznych z 2002 roku ustawy o budynkach i ich usytuowaniu istnieje również zapis, że w wypadku bardzo małej lub trudnej do zabudowania działki, można uzyskać zgodę na przysunięcie się (ścianą bez otworów okiennych i drzwiowych) do granicy działki do 1,5m. Zgodę na to wyrazić musi sąsiad oraz gmina. Wówczas pole manewru jeśli chodzi o projekt jest o wiele szersze.
 • Mam niewielką działkę i chcę dokonać zmian w projekcie typowym domku jednorodzinnego. Zależy mi m.in. na zwężeniu korytarza do 1m, zmniejszeniu sypialni do 2,4x4,0 m oraz zwężeniu biegu klatki schodowej do 70 cm (obecnie jest 100 cm).
  Wszystkie te kwestie reguluje Rozporządzenie "Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" z 2002 roku z późniejszymi zmianami. Zgodnie z przepisami minimalna szerokość korytarza dla domku jednorodzinnego może wynosić 1,2 m, minimalna szerokość biegu klatki schodowej 80 cm a pomieszczenie przeznaczone na sypialnię musi mieć szerokość minimum 250 cm. Istnieje natomiast możliwość uzyskania odstępstwa od przepisów budowlanych. Należy wówczas wystąpić z wnioskiem do odpowiedniego ministra.
 • Mam w warunkach zabudowy sformułowanie "układ dachu kalenicowy" - co ono zonacza ?
  Sformułowanie "układ kalenicowy" (najczęściej do drogi lub jednej z granic działki) oznacza, że kalenica budynku, który może stanąć na działce ma przebiegać równolegle do danego elementu (drogi lub granicy). Istnieje również pojęcie " układ szczytowy" co oznacza, że kalenica budynku, który może stanąć na działce ma przebiegać prostopadle do danego elementu (drogi lub granicy).
 • Na co należy zwrócić uwagę przy zakupie projektu gotowego aby rachunki za ogrzewanie były jak najniższe w przyszłości?
  Przede wszystkim należy zadbać o odpowiednie zaizolowanie termiczne budynku, poprzez odpowiednią grubość materiałów izolacyjnych na ścianach, na podłodze na gruncie, na stropie nad ostatnią ogrzewana kondygnacją, dachu. Nie należy oszczędzać na doborze okien oraz drzwi zewnętrznych, należy dobierać te o najniższych współczynnikach U, należy również pamiętać o odpowiednim ich zamocowaniu w ścianie (na kotwach w materiale izolacyjnym). Kolejnym elementem, który znacząco wpływa na oszczędność energii do ogrzewania jest odpowiednie rozwiązanie wentylacji budynku poprzez zastosowanie wentylacji z odzyskiem ciepła czyli rekuperatorem. Obecnie są na rynku urządzenia, które według danych producentów maja sprawność nawet 94% (co oznacza, że 94% ciepła, które ucieka z budynku przez wentylację jest odzyskiwane). W miarę możliwości należy się postarać o możliwie najbardziej wydajny system ogrzewania: kotły kondensacyjne o wysokiej sprawności, pompy ciepła w systemie ogrzewania niskotemperaturowego (czyli w połączeniu z ogrzewaniem podłogowym lub grzejnikami ściennymi niskotemperaturowymi), kolektory słoneczne (do podgrzewania ciepłej wody użytkowej). W przypadku zastosowania odnawialnych źródeł energii koszty instalacji pompy lub kolektorów wydają się spore jednak czas zwrotu nakładów w zależności od kubatury domku to okres od kilka do kilkunastu lat.
 • Pięć lat temu zakupiłem projekt domu - połówki bliźniaka, który zrealizowałem. Obecnie mój sąsiad chce dobudować drugą połówkę. Czy może skorzystać z tego samego projektu?
  Zgodnie z przepisami jeden projekt może służyć tylko i wyłącznie do budowy jednego budynku. Nie ma takiej możliwości aby z jednego projektu powstał więcej niż jeden budynek. Po za tym sąsiadowi potrzebne jest lustrzane odbicie Pańskiej wersji co uzyskać można tylko w biurze projektowym.
 • Planuję budowę budynku wielorodzinne go z mieszkaniami na sprzedaż. W jakim przypadku w budynku wielorodzinnym można nie stosować windy i czy mają Państwo może taki projekt ?
  Zgodnie z "Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytoawanie" z 2009 roku, windę należy stosować w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, w którym różnica poziomów posadzek pomiędzy pierwszą i najwyższą kondygnacją nadziemną, niestanowiącą drugiego poziomu w mieszkaniu dwupoziomowym, przekracza 9,5 m. Jeśli różnica ta nie jest przekroczona można nie projektować windy. Jednak w budynku mieszkalnym wielorodzinnym niewyposażanym w dźwigi należy wykonać pochylnię lub zainstalować odpowiednie urządzenie techniczne, umożliwiające dostęp osobom niepełnosprawnym do mieszkań położonych na pierwszej kondygnacji nadziemnej oraz do kondygnacji podziemnej zawierającej miejsca postojowe dla samochodów osobowych. Może to być platforma dla osób niepełnosprawnych zamontowana do balkonu mieszkania na I kondygnacji mieszkalnej lub ruchoma platforma zamocowana do poręczy na klatce schodowej. W swojej ofercie posiadamy projekt budynku wielorodzinnego, w którym nie ma konieczności projektowania windy DM-6487. http://www.kbprojekt.pl/projekt.php?pro=0&skod=6487
 • Posiadam nowe okna zakupione przed 15 laty ale niewykorzystane. Czy mogę je swobodnie zastosować w nowoprojektowanym domu?
  Przede wszystkim należy sprawdzić parametry okien. Jeśli współczynniki przenikalności cieplnej ram razem z szybami jest większy niż 1,8W/m2K a budowa będzie miała miejsce na terenie gdzie obowiązuje I,II lub III strefa klimatyczna lub większe niż 1,7w/m2K w IV lub V strefie klimatycznej to niestety takich okien zastosować nie można ze względu na przepisy określone w Warunkach Technicznych z 2008 roku. Okna muszą zapewniać odpowiednią termo izolacyjność w pomieszczeniach gdyż ma ona decydujący wpływ na charakterystykę energetyczną budynku a co za się z tym wiąże na rachunki za ogrzewanie.
 • Posiadam stary trzykondygnacyjny budynek gospodarczy o powierzchni 800 m2. Chcę zaadaptować go na dom weselny. Jakie są podstawowe wytyczne dla takiego obiektu ?
  Zakładając, że dom weselny ma posiadać pełne zaplecze gastronomiczne, wysokość kuchni w świetle powinna wynosić 3,3 m. Wysokość sali bankietowej 3,0 m. Należy jednak pamiętać, że pomieszczenia te, mogą być obniżone do wysokości nie mniejszej niż 2,5 m w przypadku zastosowania wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji, pod warunkiem uzyskania zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego. Innym istotnym parametrem jest termoizolacyjność przegród budowlanych. W istniejących starych budynkach często ten parametr nie jest spełniony. Zgodnie z WT, współczynnik przenikalności cieplnej ściany zewnętrznej powinien być mniejszy niż 0,3W/m2K, podłogi na gruncie 0,45W/m2K, dachu lub stropu nad ostatnia ogrzewaną kondygnacją 0,25W/m2K. Bardzo wazne jest spełnienie wszystkich wymogów pod kątem p.poż i sanepid, zapewnienie dróg ewakuacyjnych o odpowiednich szerokościach i wysokościach, klatek schodowych (szerokość biegu min 1,2m, szerokość spocznika 1,5m), wydzielenie dróg czystych oraz brudnych, zapewnienie wentylacji pomieszczeń, ochrony przed hałasem (przeciw wytłumieniu dźwięków stosuje się stropy akustyczne z sufitem podwieszanym, przeciw drganiom podłogi pływające na stropie) itp.
 • W jaki sposób dokonuje się zapłaty za projekt?
  Zamówienia realizujemy w trybie "za zaliczeniem pocztowym" lub odbiór osobisty w siedzibie firmy. Płatność w obu przypadkach przy odbiorze projektu Zapłaty można również dokonać przelewem na konto KB Projekt. Projekt w tym wypadku wysyłany jest po zaksięgowaniu należności na koncie. Koszty przesyłki pocztowej w każdym wypadku wynoszą 18 zł brutto i kwota ta doliczana jest do wartości zamówienia.