Dom energooszczędny

Dnia 29.04.2012 weszło w życie zmienione Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Zgodnie z tym rozporządzeniem do wszystkich projektów budowlanych należy dołączyć projektowaną charakterystykę energetyczną budynku. Wymóg ten obowiązuje dla wszystkich budynków w których znajduje się źródło ciepła.
Charakterystyka powinna być opracowana zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej z 2009 roku i zawierać wszelkie niezbędne wskaźniki (m.in Ep, Ek).
Nasze Biuro Architektoniczne do wszystkich oferowanych projektów domów dołącza szacunkową projektowaną charakterystykę energetyczną.

Czym jest charakterystyka energetyczna ?
Projektowana charakterystyka energetyczna jest to zbiór danych i wskaźników zapotrzebowania budynku na energię na cele centralnego ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, określone wskaźnikami zużycia energii pierwotnej EP i energii końcowej EK podane w kWh/m2rok.
Informacje zawarte w projektowanej charakterystyce energetycznej pozwalają ocenić planowaną jakość energetyczną budynku i w miarę potrzeb inwestora wprowadzić na etapie projektu zmiany wpływające na zapotrzebowanie budynku na energię. 
Właściwie sporządzona i odczytana projektowana charakterystyka energetyczna dostarcza informacji o elementach budynku mających wpływ na zużycie energii w budynku, a więc w szczególności:

Izolacyjności przegród zewnętrznych
Jakości stolarki okiennej i drzwiowej
Sprawności poszczególnych elementów układu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej
Planowanej ilości powietrza wentylującego budynek i o sprawności ewentualnego układu odzysku ciepła z wentylacji
Wielkości mostków termicznych
Łącznym zapotrzebowaniu na energię użytkową (jakość konstrukcji budynku), końcowej (sprawność systemów instalacyjnych) i pierwotnej (jakości wykorzystania paliw kopalnych i odnawialnych źródeł energii).

Projektowana charakterystyka energetyczna sporządzana jest dla konkretnego budynku w docelowej lokalizacji oraz dla zaprojektowanego sposobu jego eksploatacji (temperatury wewnętrzne, ilość mieszkańców) – tak więc musi zostać sporządzona w oparciu o ostateczną dokumentację budowlaną.
Charakterystyki energetyczne przekazywane przez nasze biuro należy uzupełnić o dane odpowiadające konkretnej lokalizacji i ewentualne zmiany dokonane w projekcie. Takiej korekty powinien dokonać architekt adaptujący projekt do konkretnej lokalizacji. 
Nasze biuro udostępnia również możliwość dostosowania charakterystyki do warunków lokalnych już na etapie zakupu projektu typowego. W przypadku zainteresowania tego typu rozwiązaniem prosimy o kontakt 12 4104971 lub 12 4104972.

W każdej charakterystyce energetycznej pojawia się wykres ilustrujący jak przedstawia się wartość współczynnika energii pierwotnej Ep w stosunku do wartości referencyjnej. 

Najistotniejszym z punktu widzenia inwestora parametrem wskazywanym w charakterystyce energetycznej jest zapotrzebowanie budynku na energię do ogrzewania EUc.o. Wskaźnik ten pokazuje jak dobrze budynek jest zaizolowany pod kątem ograniczenia strat ciepła przez przegrody zewnętrzne, okna, wentylację itp.
Energia końcowa Ek uwzględnia dodatkowo sprawność systemu grzewczego i c.w.u a energia początkowa Ep rodzaj nośnika energie i straty przy jego wytwarzaniu i przesyle z uwzględnieniem oddziaływania na środowisko.

Czym różni się projektowana charakterystyka energetyczna od świadectwa energetycznego?
Podstawową różnicą pomiędzy tymi dokumentami jest moment ich realizacji. 
Projektowana charakterystyka energetyczna jest dokumentem niezbędnym do otrzymania pozwolenia na budowę a zatem musi być dostarczona do urzędu wraz z projektem. 
Świadectwo energetyczne powinno zostać wykonane po wybudowaniu obiektu i dołączone do wniosku o odbiór budynku. Świadectwo energetyczne jest ważne przez 10 lat.

Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij