SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:  535 261 161    602 629 577
Kancelaria Obsługi Inwestycji Budowlanych
oferujemy następujące usługi
uzyskiwanie warunków zabudowy

Na podstawie planów inwestycyjnych inwestora przygotowujemy szkic sytuacyjny oraz uzyskujemy komplet niezbędnych materiałów i załączników do złożenia wniosku o wydanie warunków zabudowy a następnie przeprowadzamy proces administracyjny.
analizy działek budowlanych, analizy chłonności, analizy możliwości inwestycyjnych

Wykonujemy wszelkie analizy działek pod inwestycje budowlane w oparciu o analizę planu zagospodarowania przestrzennego, warunków zabudowy, map i dokumentów, analizę intensywności zabudowy, analizę gruntów pod inwestycje budowlane i deweloperskie. Przedstawiamy możliwe sposoby zagospodarowania terenu, możliwości zabudowy działki i dopuszczalne parametry budynków oraz inne dane niezbędne do oceny przydatności działki na cele budowlane.
odrolnienie działek

Przeprowadzamy proces wyłączenia gruntów przeznaczonych na inwestycję, z produkcji rolniczej, zarówno w trybie uzyskania decyzji administracyjnej, jak i w trybie zmiany miejscowego planu zagospodarowania.
konsultacje i doradztwo architektoniczno budowlane

Świadczymy usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie szeroko rozumianego budownictwa oraz architektury oraz wykonujemy inwentaryzacje architektoniczne budynków.
sporządzanie kosztorysów budowlanych i instalacyjnych

Nasi kosztorysanci, posiadający odpowiednie uprawnienia wykonują kosztorysy zarówno inwestorskie jak i ofertowe, niezbędne do uzyskania kredytu bankowego czy też pomocne w wyłanianiu wykonawcy robót budowlanych.
organizacja procesu budowlanego

Pomagamy w organizacji procesu budowlanego zarówno w pełnej formule inwestora zastępczego jak i w zakresie pomocniczym. Wyłaniamy wykonawców na roboty budowlane zarówno w trybie konkursu ofert jak i w formule przetargu. Nadzorujemy w imieniu inwestora cały proces budowlany.
koncepcje architektoniczne budynków oraz zagospodarowania terenu

Na podstawie wykonanej analizy projektowej oraz po przeprowadzeniu wywiadu z inwestorem ustalamy wytyczne do projektowania obiektu a następnie przygotowujemy propozycje koncepcyjne. Do każdego przypadku podchodzimy indywidualnie dbając o estetykę jak i koszty budowy obiektu.
uzyskiwanie uzgodnień

Uzyskiwanie koniecznych uzgodnień z dostawcami mediów, konserwatorskich, o uwarunkowaniach środowiskowych, a także w zakresie rozwiązań komunikacyjnych i innych wynikających z wymogów dla konkretnej lokalizacji inwestycji.
prace przedprojektowe

W zakres prac przedprojektowych oprócz analizy działki wchodzi również uzyskanie warunków na media i zjazd z drogi publicznej, wstępna analiza oddziaływania planowanego budynku, koncepcja zagospodarowania działki z propozycją budynku, dojścia, dojazdu, przebiegu tras mediów, rozliczeniem terenu a także określenie koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę dokumentów i pism urzędowych.
projekty architektoniczno budowlane oraz wykonawcze

Wykonujemy indywidualne projekty budynków dla różnych rodzajów biznesu oraz domów jednorodzinnych zarówno w zakresie budowlanym jak i wykonawczym. Grono naszych doświadczonych projektantów zapewnia właściwą jakość dokumentacji.
kompleksowa obsługa projektowa

Zapewniamy mapy geodezyjne, dokumentacje geologiczne, projekty drogowe, uzgodnienia rzeczoznawców p.poż, sanepid i BHP oraz wiele innych. Wykonujemy zarówno świadectwa energetyczne po budowie jak i audyty energetyczne. Przygotowujemy wnioski o wydanie pozwolenia na użytkowanie.
adaptacje projektów typowych naszego biura do uzyskania pozwolenia na budowę

Świadczymy usługi adaptacji projektów typowych naszego biura architektonicznego. Możemy wprowadzić dowolne zmiany w projektach, przeprowadzić adaptację projektu do działki, uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenie na budowę.
zapraszamy również do zapoznania się z naszą ofertą gotowych projektów
Gotowe projekty budynków dla biznesu
Gotowe projekty budynków gospodarczych
Gotowe projekty domów