SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:  535 261 161    602 629 577
Kancelaria Obsługi Inwestycji Budowlanych
oferujemy następujące usługi
uzyskiwanie warunków zabudowy

Na podstawie planów inwestycyjnych inwestora przygotowujemy szkic sytuacyjny oraz uzyskujemy komplet niezbędnych materiałów i załączników do złożenia wniosku o wydanie warunków zabudowy a następnie przeprowadzamy proces administracyjny.
prace przedprojektowe

W zakres prac przedprojektowych oprócz analizy działki wchodzi również uzyskanie warunków na media i zjazd z drogi publicznej, wstępna analiza oddziaływania planowanego budynku, koncepcja zagospodarowania działki z propozycją budynku, dojścia, dojazdu, przebiegu tras mediów, rozliczeniem terenu a także określenie koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę dokumentów i pism urzędowych.
kredyty

Pomagamy w uzyskaniu korzystnych kredytów i dotacji na budowę budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
odrolnienie działek

Przeprowadzamy proces wyłączenia gruntów przeznaczonych na inwestycję, z produkcji rolniczej, zarówno w trybie uzyskania decyzji administracyjnej, jak i w trybie zmiany miejscowego planu zagospodarowania.
konsultacje i doradztwo architektoniczno budowlane

Świadczymy usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie szeroko rozumianego budownictwa oraz architektury oraz wykonujemy inwentaryzacje architektoniczne budynków.
sporządzanie kosztorysów budowlanych i instalacyjnych

Nasi kosztorysanci, posiadający odpowiednie uprawnienia wykonują kosztorysy zarówno inwestorskie jak i ofertowe, niezbędne do uzyskania kredytu bankowego czy też pomocne w wyłanianiu wykonawcy robót budowlanych.
organizacja procesu budowlanego

Pomagamy w organizacji procesu budowlanego zarówno w pełnej formule inwestora zastępczego jak i w zakresie pomocniczym. Wyłaniamy wykonawców na roboty budowlane zarówno w trybie konkursu ofert jak i w formule przetargu. Nadzorujemy w imieniu inwestora cały proces budowlany.
koncepcje architektoniczne budynków oraz zagospodarowania terenu

Na podstawie wykonanej analizy projektowej oraz po przeprowadzeniu wywiadu z inwestorem ustalamy wytyczne do projektowania obiektu a następnie przygotowujemy propozycje koncepcyjne. Do każdego przypadku podchodzimy indywidualnie dbając o estetykę jak i koszty budowy obiektu.
uzyskiwanie uzgodnień

Uzyskiwanie koniecznych uzgodnień z dostawcami mediów, konserwatorskich, o uwarunkowaniach środowiskowych, a także w zakresie rozwiązań komunikacyjnych i innych wynikających z wymogów dla konkretnej lokalizacji inwestycji.
analizy działek budowlanych, analizy chłonności, analizy możliwości inwestycyjnych

Wykonujemy wszelkie analizy działek pod inwestycje budowlane w oparciu o analizę planu zagospodarowania przestrzennego, warunków zabudowy, map i dokumentów, analizę intensywności zabudowy, analizę gruntów pod inwestycje budowlane i deweloperskie. Przedstawiamy możliwe sposoby zagospodarowania terenu, możliwości zabudowy działki i dopuszczalne parametry budynków oraz inne dane niezbędne do oceny przydatności działki na cele budowlane.
projekty architektoniczno budowlane oraz wykonawcze

Wykonujemy indywidualne projekty budynków dla różnych rodzajów biznesu oraz domów jednorodzinnych zarówno w zakresie budowlanym jak i wykonawczym. Grono naszych doświadczonych projektantów zapewnia właściwą jakość dokumentacji.
kompleksowa obsługa projektowa

Zapewniamy mapy geodezyjne, dokumentacje geologiczne, projekty drogowe, uzgodnienia rzeczoznawców p.poż, sanepid i BHP oraz wiele innych. Wykonujemy zarówno świadectwa energetyczne po budowie jak i audyty energetyczne. Przygotowujemy wnioski o wydanie pozwolenia na użytkowanie.
adaptacje projektów typowych naszego biura do uzyskania pozwolenia na budowę

Świadczymy usługi adaptacji projektów typowych naszego biura architektonicznego. Możemy wprowadzić dowolne zmiany w projektach, przeprowadzić adaptację projektu do działki, uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenie na budowę.
zapraszamy również do zapoznania się z naszą ofertą gotowych projektów
Gotowe projekty budynków dla biznesu
Gotowe projekty budynków gospodarczych
Gotowe projekty domów