Wybierz literę: A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż
Znajdź słowo:

FUNDAMENT

element konstrukcyjny przekazujący na podłoże gruntowe całość obciążeń budowli. Pod wpływem przekazywanych obciążeń dochodzi do odkształceń gruntu, co z kolei powoduje osiadanie budowli. W związku z tym, dobór odpowiedniego rozwiązania fundamentu (sposobu posadowienia budynku) ma zapewnić: - minimalne i równomierne osiadanie budowli oraz jej stateczność - właściwą głębokość posadowienia (na warstwie gruntu o odpowiedniej nośności i poniżej głębokości przemarzania gruntu) - łatwość wykonania - zabezpieczenie budowli przed zawilgoceniem W budownictwie stosuje się następujący podział fundamentów: Bezpośrednie - przekazujące obciążenia bezpośrednio na grunt: - ławy fundamentowe - stopy fundamentowe (pod słupami, kolumnami); - płyty fundamentowe - w przypadku trudnego do posadowienia gruntu - ruszty fundamentowe (stosowane na gruntach słabo nośnych w celu zwiększenia sztywności); - skrzynie fundamentowe (stosowane na terenach szkód górniczych); - bloki fundamentowe (najczęściej przyczółki mostowe) Pośrednie - przekazujące obciążenie pośrednio (w przypadku gruntu nie nadającego się do posadowienia bezpośredniego). - pale fundamentowe - studnie Fundamenty powinny być posadowione na 5-10 cm warstwie chudego betonu, brak tego elementu powoduje, że na styku z gruntem mieszanka betonowa miesza się z nim, powodując jego porowatość w tym miejscu, zmniejszając jego wytrzymałość i odporność na zamarzanie.