Wybierz literę: A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż
Znajdź słowo:

PROJEKT BUDOWLANY

jest to opracowanie niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę oraz do jej realizacji. Zgodnie z Prawem Budowlanym (Art. 34 z późn. zm.) "Projekt budowlany powinien spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekt budowlany powinien zawierać: 1) projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie, obejmujący: - określenie granic działki lub terenu, - usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, - sieci uzbrojenia terenu, - sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, - układ komunikacyjny i układ zieleni ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich. 2) projekt architektoniczno-budowlany, określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, a także materiałowe, ukazujące zasady nawiązania do otoczenia. 3) stosownie do potrzeb, oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych, 4) w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych. Wszystkie projekty muszą być wykonane przez osoby mające odpowiednie uprawnienia budowlane. Architekt powinien legitymować się aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Izby Architektów RP. Dodatkowo wymagane jest oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. W rozumieniu Prawa Budowlanego "projektantem" jest osoba, która opracowuje pełny projekt budowlany pkt 1-4 i to ona ponosi pełną odpowiedzialność za projekt i jego zgodność z obowiązującymi normami oraz przepisami. W przypadku standardowych i nieskomplikowanych konstrukcyjnie projektów, projekt budowlany w zupełności wystarcza do poprawnego wykonania wszelkich prac budowlanych. W przypadku elementów niestandardowych i skomplikowanych można zlecić wykonanie projektu wykonawczego. Pełny projekt budowlany domu z reguły powstaje w oparciu o projekt gotowy (projekt typowy).
Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij