Wybierz literę: A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż
Znajdź słowo:

ADAPTACJA PROJEKTU

jest to przystosowanie gotowego projektu architektoniczno-konstrukcyjnego (najczęściej katalogowego) do istniejących warunków. Końcowym celem adaptacji jest skompletowanie wszystkich elementów projektu budowlanego, na który można uzyskać pozwolenie na budowę. Adaptacja projektu domu lub projektu budynku gospodarczego najczęściej ogranicza się do zrealizowania następujących czynności: - sprawdzeniu oraz podbiciu projektu gotowego po dostosowaniu go do warunków lokalnych - wykonaniu planu zagospodarowania działki - uregulowaniu kwestii formalnych Osobie adaptującej najczęściej można również zlecić wykonanie projektów przyłączy (nie są obowiązkowe do pozwolenia na budowę), ewentualnie skompletowanie wszystkich niezbędnych dokumentów i złożenie ich do Urzędu. W przypadku projektów budynków użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego takich jak (projekty domów weselnych, warsztatów, obiektów gastronomicznych, hoteli i pensjonatów itp) do wyżej wymienionych czynności należy dodać: - uzyskanie opinii: BHP, Sanepid, P.Poż., we właściwych miejscowych organach lub u rzeczoznawców. - zapewnienie sprawdzenia i podbicie wszystkich projektów branżowych przez osoby do tego uprawnione (projekty branżowe w projektach gotowych są podbite przez projektantów). Gdy istnieje konieczność uzyskania decyzji środowiskowej, lub np: pozwolenia na zjazd z drogi głównej niekiedy architekt adaptujący również może się podjąć tego typu zadań. Zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego to architekt adaptujący ponosi całkowitą odpowiedzialność za zawartość projektu budowlanego.