Polityka prywatności

W związku z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) podajemy:

Dane Administartora i Inspektora ochrony Danych

Administratorem danych osobowych jest KB Projekt ul. Cystersów 7B, 31-553 Kraków tel. 12 414 35 06, 12 414 35 34, e-mail kbprojekt@kbprojekt.pl.

Inspektor Ochrony Danych dostępny jest pod adresem: kb@kbprojekt.pl

 

Zakres i rodzaj gromadzonych danych

1. Serwis kbprojekt.pl może gromadzić dane użytkowników:

a) podczas rejestracji konta,

b) podczas zamawiania i zakupu projektu

c) podczas składania zamówienia na bezpłatny katalog,

d) podczas kontaktu z Administratorem (mailowo),

e) automatycznie - będąc na stronie kbprojekt.pl.

f) przez newsleter

2. Rodzaj gromadzonych danych: imię, nazwisko, adres e-mail, login i hasło, informacje dotyczące przeglądarki lub urządzeń używanych do korzystania z Serwisu, przeglądarka internetowa i system operacyjny.

Cel wykorzystania i przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe użytkowników przetwarzane są na potrzeby realizacji usług świadczonych za pomocą kbprojekt.pl takich jak:

- zakupu projektu architektonicznego,

- zamówienia katalogu,

- przesłania zapytania dotyczącego danego projektu

- subskrypcji w newsleterze

2. Dane osobowe Użytkowników nie będą przetwarzane we własnych celach marketingowych Administratora i jego partnerów.

Udostępnianie danych osobowych

1. Dostęp do danych osobowych użytkowników mają:

- osoby utrzymujące system teleinformatyczny, w którym prowadzone są konta użytkowników oraz realizowane są zamówienia,

- osoby świadczące usługi pocztowe i kurierskie,

2. Pracownicy mający dostęp do danych osobowych użytkowników zostali indywidualnie upoważnieni do przetwarzania tych danych oraz pouczeni o spoczywających na nich obowiązkach w zakresie ochrony prywatności użytkowników.

Okres przechowywania danych osobowych

1. Dane osobowe użytkowników są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego są przetwarzane tj. w przypadku danych przetwarzanych w związku z:

a) rejestracją użytkownika – do czasu istnienia konta;

b) zakupem projektu – przez okres 10 lat od dokonania transakcji zakupu

2. Okres przechowywania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – w przypadku i zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

3. Po upływie okresu przechowywania danych będą one trwale usunięte lub zanonimizowane.

Prawa użytkowników

1. Użytkownik ma prawo do:

a) dostępu do swoich danych (sprawdzenia, jakie dane są przetwarzane, uzyskania ich kopii, jak również uzyskania informacji o tym, w jakim celu Administrator przetwarza dane konkretnego użytkownika, komu są one udostępniane oraz kiedy będą usunięte),

b) sprostowania danych osobowych (gdyby były nieprawidłowe),

c) uzupełnienia danych osobowych (gdyby były niekompletne),

d) przenoszenia danych osobowych (czyli przekazania danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego

e) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (z zachowaniem możliwości przechowywania danych użytkownika),

f) usunięcia danych osobowych.

Z praw, o których mowa powyżej, można skorzystać wysyłając maila na adres kb@kbprojekt.pl

2. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Generalnego Inspektora Danych Osobowych

Polityka „cookies”

 1. Serwis www.kbprojekt.pl korzysta z plików cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu www.kbprojekt.pl.

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  2. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl

 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 12. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

Zmiana Polityki prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki poprzez opublikowanie nowej wersji Polityki w Serwisie.