Pakiety energooszczędne

Zbuduj dom super energooszczędny

Zapraszamy do skorzystania z naszej promocji i zamówienia z projektem domu dodatkowych pakietów:

Pakiet nr 1: Projekt budowlany instalacji solarnej – 200 zł

Projekt zawiera lokalizację kolektorów na dachu, podłączenie kolektorów do zbiornika, dobór zbiornika, schemat instalacji oraz opis.

 

Pakiet nr 2: Projekt budowlany wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła – 300 zł

Projekt zawiera dobór rekuperatora, schemat rozprowadzenia kanałów po budynku wraz z doborem średnic kanałów oraz strumieni powietrza, opis techniczny.

 

Pakiet nr 3: Projekt instalacji fotowoltaicznej – od 800 zł

Projekt zawiera rozmieszczenie paneli na dachu, schemat zasilania z doborem osprzętu, dobór paneli, dobór inwertera, dobór osprzętu elektrycznego itp.

 

Pakiet nr 4: Projekt budowlany kominka z rozprowadzeniem ciepłego powietrza - 200 zł

Projekt zawiera schemat rozprowadzenia kanałów po budynku wraz z doborem średnic kanałów oraz wentylatora, opis techniczny.

 

Pakiet nr 5: Projekt budowlany kominka z płaszczem wodnym - 200 zł

Projekt zawiera dobór bufora, pokazanie schematu podłączenia kominka do bufora oraz bufora do pieca, opis techniczny.

 

Pakiet nr 6: Pakiet superenergooszczędny – od 600 zł

W ramach tego pakietu proponujemy jeszcze bardziej efektywny system docieplenia domu niż jest obecnie wymagany przepisami. Pakiet obejmuje ocieplenie ścian zewnętrznych 20 cm warstwą izolacji (zwiększą się wymiary budynku), podłogi na gruncie 15 cm warstwą izolacji, dachu 30 cm warstwą izolacji a stropu płaskiego nad ostatnią ogrzewaną kondygnacją 30 cm warstwą izolacji. Pakiet zawiera również dostosowaną do zmian projektowaną charakterystykę energetyczną. W szczególnych przypadkach oferta będzie kalkulowana indywidualnie.

 

Pakiet nr 7: Kosztorys inwestorski budowlany – 500 zł

Kosztorys zawiera przedmiar robót budowlanych oraz tabelę wartości elementów scalonych, sporządzoną w postaci sumarycznego zestawienia wartości robót określonych przedmiarem robót, łącznie z narzutami kosztów pośrednich i zysku, odniesionych do elementu obiektu lub zbiorczych rodzajów robót;

 

Pakiet nr 8: Wersja projektu architektury w pdf – 50 zł

Wszystkie rysunki projektu architektury w formacie pdf na płytce CD.

Wszystkie podane ceny są cenami brutto.

Termin realizacji pakietów nr 1,2,3,4,5,7 wynosi od 2-6 dni roboczych, natomiast pakietu nr 6 od 3-10 dni roboczych.