Zawartość projektu technicznego

Projekt techniczny opracowany jest w zakresie umożliwiającym prowadzenie budowy.

Zawiera:

  • projekt konstrukcyjny zawierający obliczenia statyczno - wytrzymałościowymi, opis techniczny oraz rysunki przedstawiające rzut konstrukcyjny stropu, przekroje fundamentów, wieńców, nadproży, belek czy słupów z pokazaniem zbrojenia.
  • projekt instalacji sanitarnych zawierający opis techniczny oraz rysunki rzutów dla poszczególnych instalacji a także rozwinięcie wod - kan
  • elewacje budynku z wszystkich stron
  • projekt instalacji elektrycznych zawierający opis techniczny oraz rysunki rzutów kondygnacji i dachu z przedstawieniem gniazd, włączników, punktów świetlnych, miejsca lokalizacji rozdzielnicy, schemat rozdzielnicy głównej oraz schemat instalacji PV (jeśli jest zaprojektowana w budynku)
  • projektowaną charakterystykę energetyczną
  • zestawienie materiałów budowlanych oraz elementów więźby dachowej

Całość opracowania projektu technicznego zgodna z wymogami przewidzianymi dla gotowych projektów powtarzalnych.