Działalność charytatywna - DOM OD SERCA

Akcja "Dom od Serca" ma na celu niesienie pomocy rodzinom najuboższym z terenu całego kraju, które straciły dom w wyniku klęski żywiołowej. Rodziny objęte akcją, otrzymają od naszego biura architektonicznego:

1) Wybrany projekt domu jednorodzinnego z oferty naszego biura.

2) 25 tys. złotych z wpływów za gotowe projekty naszego biura zakupione przez mieszkańców gminy, gdzie      mieszka osoba objęta akcją.

3) Pomoc w pozyskiwaniu materiałów budowlanych i pieniędzy potrzebnych na budowę domu.

Rodziny, które chcą zostać objęte akcją zgłaszają właściwe dla nich Urzędy Gmin. Wszystkie Urzędy Gmin na terenie kraju zostaną poinformowane o istnieniu akcji, jej celach oraz przede wszystkim o możliwości zgłoszenia do akcji rodzin z ich terenu i spełniających określone warunki.

Informacje dla urzędów gmin:

Wniosek, jaki należy do nas przesłać powinien zawierać:

  • dokumenty i opinie z odpowiedniej jednostki straży pożarnej świadczące o całkowitym zniszczeniu domu w wyniku klęski żywiołowej. Akcja obejmuje te sytuacje, gdzie rozmiar zniszczeń powoduje bezcelowość remontu i koniecznym staje się wybudowanie nowego domu,
  • opinię Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o sytuacji finansowej rodziny, jak liczna jest rodzina, jakie są jej środki utrzymania, itp. Informacje te zostaną wykorzystane wyłącznie do celów akcji,
  • dokumenty określające sytuację ubezpieczeniową zniszczonej nieruchomości,
  • dokumenty stwierdzające o stanie prawnym nieruchomości gruntowej, na której miałby powstać nowy dom,
  • informacje (opinię Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej) czy zgłaszana rodzina jest w stanie samodzielnie zająć się czynnościami związanymi z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz koordynowania jej w czasie realizacji,
  • wszelkie dodatkowe opinie i dokumenty z odpowiednich jednostek pozwalające na zobrazowanie rozmiarów tragedii.

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców do wsparcia akcji.

Firmy pragnące przekazać materiały budowlane na rzecz akcji lub oferujące stałą pomoc, jako sponsora strategicznego, prosimy o kontakt telefoniczny w celu określenia szczegółów współpracy 12 410 49 71.

Za wszelką okazaną pomoc w imieniu rodzin objętych akcją składamy serdeczne podziękowania.