DOM OD SERCA - Efekty akcji

DOM OD SERCA - efekty

REPORTAŻ O AKCJI
TVP 3 KRAKÓW


REPORTAŻ O AKCJI
TVP 3 KRAKÓW


Od grudnia 2006 wspólnie z Polskim Czerwonym Krzyżem przeprowadzaliśmy ogólnopolską akcję charytatywną DOM OD SERCA.

Akcja ta miała na celu niesienie pomocy rodzinom najuboższym z terenu całego kraju, które straciły dom w wyniku klęski żywiołowej.

Rodziny objęte akcją, otrzymały wybrany z oferty naszego biura architektonicznego, projekt domu (w sumie osiem rodzin), a dzięki zebranym środkom pieniężnym oraz materiałom budowlanym pomogliśmy w zrealizowaniu budowy ich domów.

O wsparcie akcji zwracaliśmy się do wszystkich firm w Polsce. Rodziny, które obejmowaliśmy akcją zgłaszały właściwe dla nich urzędy gmin. Wszystkie urzędy gmin na terenie kraju zostały poinformowane o istnieniu akcji, jej celach oraz przede wszystkim o możliwości zgłoszenia do akcji rodzin podlegających pod ich urząd i spełniających określone warunki.

Wszystkim, którzy pomogli w budowaniu domów "Od Serca" w imieniu rodzin objętych akcją składamy serdeczne podziękowania