Projekt "Prywatny dom opieki dla osób starszych." Kod: LK-67
PRZEKRÓJ