Projekt "Prywatny dom opieki dla osób starszych." Kod: K-67
PRZEKRÓJ