Projekt "SALON SAMOCHODOWY" Kod: K-63
RZUT III PIĘTRA

Poziom techniczny 2:
1. Winda maszynownia 4,5 m˛ 
2. Pomieszczenie techniczne
    89,2 m˛

Na trzecim piętrze jest jedno duże pomieszczenie techniczne, oraz winda maszynowni.