Projekt "Centrum sportu" Kod: K-137
RZUT PARTERU

PARTER: 287,22 m2

1. Hol 56,19 m2
2. Hol 12,69 m2
3. Szatnia damska 9,97 m2
4. Toaleta damska 7,12 m2
5. WC damskie 8,42 m2
6. Siłownia 77,78 m2
7. Pom. techni. 2,09 m2
8. Pom. porządko. 3,33 m2
9. Szatnia męska 8,83 m2
10. Toaleta męska 8,57 m2
11. WC męskie 4,72 m2
12. Pom. techni. 4,25 m2
13. Węzeł cieplny 10,1 m2
14. Sala wolne ciężary 26,23 m2
15. Toaleta dla niepeł. 5,0 m2
16. Pokój socjalny 5,45 / 6,42 m2
17. Sala kinezyterapii 15,14 m2
18. Sala e-sportu 9,12 m2
19. Schody 12,22 m2