Projekt "Budynek zakładu opiekuńczo - leczniczego (ZOL)" Kod: K-109
PRZEKRÓJ